close
 
PRIVACYVERKLARING BERNADETTE VAN WIJLEN STYLING
 
Bernadette van Wijlen Styling vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen met info@bernadettevanwijlen.com. 
 
Artikel 1                      Wie zijn wij?
 
Bernadette van Wijlen Styling is een eenmanszaak, gevestigd te (3037 EM) Rotterdam aan de Bergweg 281F. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66297303. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.
 
Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?
 
Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 
 
Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, financiele gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om jou gedurende de looptijd van onze overeenkomst goed van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden tot 10 jaar na het einde van onze overeenkomst bewaard. 
 
Van jouw als model verwerken wij jouw naam, foto’s, huidskleur, maten, woonplaats en financiele gegevens in ons bestand. Wij bewaren deze gegevens totdat jij een verzoek doet tot verwijdering uit het bestand.
 
Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin jouw naam, logo, foto’s, screenshots van jouw website en social media kanalen en overige concepten waar wij aan bij hebben gedragen wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Wij bewaren dit materiaal onbeperkt in ons archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.
 
Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij jouw gegevens nog 3 jaar bewaren.
 
Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 5 jaar na afhandeling verwijderen.
 
Bernadette van Wijlen Styling heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, woonplaats, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.
 
Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.
 
Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 
 
Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel.
 
Wij verwerken tot slot jouw naam en inhoud van jouw bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren todat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.
 
Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
 
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contacpersoon, leverancier of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over jou als persoon verwerken die wij hebben verkregen van een van onze opdrachtgevers om te helpen met hun of jouw bedrijfsvoering.
 
Artikel 4                      Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.
 
Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij Bernadette van Wijlen Styling om jouw gegevens in te zien.
Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. 
Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.
 
Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen naar info@bernadettevanwijlen.com. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.
 
Artikel 5                      Wie ontvangen jouw gegevens?
 
Bernadette van Wijlen Styling zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. 
 
Artikel 6                      Slotbepalingen
 
Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@bernadettevanwijlen.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.